Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  6131 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 113907 
AKTUALNOŚCI Ostrzeżenia meteorologiczne 30604 
AKTUALNOŚCI Prace komisji 32761 
AKTUALNOŚCI Zebrania wiejskie 2367 
WŁADZE Wójt 48483 
WŁADZE Zastępca Wójta 45907 
WŁADZE Sekretarz 42481 
WŁADZE Skarbnik 41003 
WŁADZE Kierownik USC 32391 
WŁADZE Rada Gminy w Żyrakowie 46562 
WŁADZE Komisje 37319 
WŁADZE Dyżur Przewodniczącej 2007 
GMINA ŻYRAKÓW Sołectwa 41730 
GMINA ŻYRAKÓW Turystyka 35054 
GMINA ŻYRAKÓW Historia 39995 
GMINA ŻYRAKÓW Sport 61636 
GMINA ŻYRAKÓW Edukacja 36343 
GMINA ŻYRAKÓW Plan rozwoju 33708 
GMINA ŻYRAKÓW Strategia Gminy 35559 
GMINA ŻYRAKÓW Oferty inwestycyjne 57721 
GMINA ŻYRAKÓW Studium uwarunkowań 16745 
GMINA ŻYRAKÓW Program opieki zabytków 29359 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Przestrzenny 28799 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 28972 
GMINA ŻYRAKÓW Program Usuwania Azbestu 23341 
GMINA ŻYRAKÓW Program Rewitalizacji 18483 
GMINA ŻYRAKÓW Gminna Ewidencja Zabytków 3618 
URZĄD GMINY Referaty organizacyjne 34304 
URZĄD GMINY Informacje o naborze 27732 
URZĄD GMINY Elektroniczna skrzynka podawcza 29324 
URZĄD GMINY Obsługa nipełnosprawnych 29735 
AKTY PRAWA Uchwały 44600 
AKTY PRAWA Zarządzenia 36367 
AKTY PRAWA Protokoły z sesji 20025 
AKTY PRAWA Statut Gminy 18678 
AKTY PRAWA Statuty Sołectw 7395 
AKTY PRAWA Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 34241 
MOJA SPRAWA Koncesje alkoholowe 32181 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 35906 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 36577 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 37313 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 34786 
MOJA SPRAWA Zwrot podatku akcyzowego 31084 
MOJA SPRAWA Stypendia szkolne 30767 
MOJA SPRAWA Oddziaływanie na środowisko 19805 
MOJA SPRAWA Rejestr żłobków 1732 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GZGK 37899 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GBP 33787 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Szkoły 33581 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GSPZOZ 33249 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GOPS 32302 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - CKiP 30870 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZOFA 31098 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Żłobek 963 
BUDŻET I FINANSE Sprawozdawczość budżetowa 16795 
BUDŻET I FINANSE Wieloletnia prognoza finansowa 14420 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wzory oświadczeń 20619 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 31731 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia zgodnie z ust. PZP 41559 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia poniżej 30 tys. euro 80723 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP 28457 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia poniżej 30 tys. euro 24595 
PODATKI LOKALNE uchwały za lata wcześniejsze 26958 
WYBORY I REFERENDA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2763 
WYBORY I REFERENDA Wybory sołtysów 2019 9324 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2014 33178 
WYBORY I REFERENDA Wybory Sołtysów 2015 41589 
WYBORY I REFERENDA Wybory Prezydenta RP 2015 46788 
WYBORY I REFERENDA Wybory Izb Rolniczych 2015 53142 
WYBORY I REFERENDA Wybory uzupełniające do Rady Gminy 35975 
WYBORY I REFERENDA Wybory ławników 51912 
WYBORY I REFERENDA Referendum 6 września 2015 47622 
WYBORY I REFERENDA Wybory parlamentarne 2015 42987 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2018 38490 
WYBORY I REFERENDA Ponowne Wybory do Rady Gminy 5071 
  Ilość odwiedzin: 6131